Mravčeky vychádzajú von zo svojho mraveniska aby si našli potravu a odniesli ju domov. Ale kto sa do komôrky dostane ako prvý? Pomôž mravčekom nájsť ich cestu a buď prvý!

Počet hráčov: od 2 do 4
Typ hry: zábavná strategická hra pre porozumenie počtu (množstva)
Hra obsahuje: hraciu podložku, 40 drevených farebných tyčiek veľkosti od 1 do 10, návod
Cieľ hry: cieľom hry je dostať sa ako prvý do komôrky mraveniska, teda zaplniť celú svoju cestičku farebnými tyčkami

Víťazom je ten hráč, ktorý prvý umiestni všetky svoje drevené tyčky na hraciu dosku alebo ktorému zostanú na konci hry drevené tyčky s najnižšou celkovou hodnotou.

Matematický tip na záver každej hry: Po skončení hry nechajte deti, aby sami spočítali hodnotu zostávajúcich drevených tyčiek na ruke. Môžu sa pri tom pozerať na tabuľku nakreslenú na vnútornej strane obalu. Víťaza deti môžu určiť aj tak, že každý hráč si svoje zostávajúce drevené tyčky uloží do stĺpca. Ten hráč, ktorý má najkratší stĺpec, vyhráva