Musíme sa dostať domov skôr než vlk!

Počet hráčov: 1 až 4
Trvanie hry: približne 10 minút

Cieľ hry: tri prasiatka sa musia dostať domov skôr ako sa vlk dostane do domčeka cez komín.
Ako hrať: Poskladaj podložku, postav domček pre prasiatka a ulož chodník pre vlka za domčekom vedľa schodov. Rozmiestni prasiatka aj vlka na štartovacie políčka (na šípky). Umiestni šesť kvetinkových koliesok náhodným výberom do kruhov vyznačených na podložke kvetinkou nahor.
Začína najmladší hráč, nasleduje hráč v smere hodinových ručičiek podľa hodeného symbolu na kocke.

Čo je zobrazené na kocke?
Žltá, modrá, červená – hoď kockou a posuň prasiatko, ak je farba na políčku pred ním rovnaká ako farba na kocke. Ak sa nemôže pohnúť žiadne z prasiatok, pokračuje ďalší hráč.
Biela – vpred môžeš posunúť ktorékoľvek prasiatko
Čierna – dopredu sa posunie vlk
Kvietok – otoč kvetinkové koliesko. Ak je na obrázku vlk, posunie sa o jedno políčko vpred. Ak sú na obrázku prasiatka, posuň všetky tri prasiatka o políčko vpred.
Posledné políčko chodníka je vchod do domčeka. Ak sa domov dostane ako prvý vlk, hra končí.

Súťaž: pre 2 až 3 hráčov
Buď prvý v domčeku! Každé dieťa si vyberie jedno prasiatko a pokúša sa čo najskôr dostať do domčeka. Hráči hádžu kockou a svoje prasiatko posúvajú vpred na nasledujúce políčko, ak hodia kockou farbu zhodnú s farbou toho políčka. Ak sa do domčeka dostane prvý vlk, hra skončila.

Obsahuje: puzzle podložka zo 4 častí, chodníček pre vlka z 2 častí, 1 domček, 1 kocka, 3 prasiatka, 1 vlk, 6 kvetinkových koliesok a návod k hre

Vek: 2+